Är kvinnor bättre chefer än män?

Har du någon åsikt om vilka som är de bästa cheferna – män eller kvinnor? Förhoppningsvis tycker du att det inte spelar någon roll, det viktigaste är väl ändå att man är en bra chef…
 
Det amerikanske ledarutvecklingsföretaget Zenger/Folkman gjorde för knappt två år sedan en stor undersökning som byggde på 360-gradersanalyser, vilket kortfattat går ut på att chefer blir utvärderade av medarbetare och kollegor.
 
De tittade på över 62 000 fall (22 000 kvinnliga och 40 000 manliga chefer) som fanns i deras databas och resultatet visade att kvinnliga chefer i genomsnitt uppfattades som signifikant bättre än sina manliga kollegor vad gäller viktiga ledarkompetenser.
 
Ifjol gjorde de om underökningen för att se om den pågående pandemin, där många företag hamnat i kris, hade förändrat resultaten. Sammantaget gick de igenom 820 chefsutvärderingar (454 män och 366 kvinnor) under fyra månader, mars till och med juni,
 
Resultatet, som de publicerade i Harvard Business Review vid årsskiftet, visade en än större fördel för kvinnorna. Av de 19 undersökta ledarkompetenserna fick de kvinnliga cheferna klart högre betyg än sina manliga kollegor i hela 13 av kompetenserna. Enbart i en ledarkompetens hade männen ett övertag, men det var så litet att det inte ansågs signifikant.
 
Ledarkompetenser där kvinnliga chefer fick klart bättre omdömen (signifikanta skillnader);
• Tar initiativ
• Förmågan och viljan att lära sig av erfarenheter
• Inspirerar och motiverar andra
• Utvecklar andra
• Bygger relationer
• Visar stor integritet och ärlighet
• Kommunikationsförmåga
• Samarbetsförmåga
• Hanterar förändringar
• Fattar beslut
• Resultatdriven
• Värderar mångfald
• Målinriktad
 
Ledarkompetenser där kvinnliga chefer fick något  bättre omdömen (ej signifikanta skillnader):
• Innovationsförmåga
• Analyserar och löser problem
• Kundfokus
• Strategiskt tänkande
• Tar risker
 
Ledarkompetens där manliga chefer fick något bättre omdömen (ej signifikant skillnad):
• Tekniskt/professionellt kunnande
 
Zenger/Folkman tolkar resultaten så här: Kvinnor är inte bara bättre chefer (enligt sina medarbetare) än män – de vidgar dessutom gapet till män när det gäller att leda under en kris.
 
De passade även på att undersöka vilket engagemang medarbetarna kände för sina arbeten. Även här klarade kvinnorna sig bäst – de som arbetade under en kvinnlig chef sa sig känna ett klart högre engagemang än de som arbetade under en manlig chef.
 
Det finns en utbredd uppfattning att kvinnors och mäns ledarskap skiljer sig åt. Kvinnliga chefer sägs vara bättre på t.ex. att bygga relationer, att söka samförstånd och är mer anpassningsbara (alltså ” mjuka” värden) medan manliga chefer ofta förknippas med ord som beslutsför, resultat och mål (dvs ”hårda” värden). 
 
Detta motsägs rätt kraftfullt av Zenger/Folkmans undersökning. Kanske är det så att skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap är – en myt, en fördom?
 
Det finns bland annat en studie gjord av Göteborgs Universitet (2016) på runt 7000 jobbansökningar och personlighetstesterna som genomfördes i samband med dem. Där kunde man inte hitta några skillnader i kompetenser mellan kvinnor och män, utom på en punkt – riskvillighet, där män låg högre.
 
Det förklarar forskarna med att män kan ha, biologiskt eller socialt, en större riskvillighet. Det kan t. ex. ses i statistiken över bilolyckor, män löper större risk att råka ut för en olycka än kvinnor. (Men detta avhandlar vi inte i en blogg om ledarskap, det överlämnar vi med varm hand till bloggar om dårskap…)
 
Nu kanske ni börjar misstänka att vi kommer att landa i hur usla män är som ledare och att, trots att kvinnor är bättre enligt den undersökning vi relaterar till, är ändå en försvinnande liten del av Sveriges toppchefer kvinnor? Och av övriga chefer i näringslivet så är kvinnor underrepresenterade.
 
Men nej, det är inte det vi vill säga (även om det är ett faktum att kvinnor har för få toppjobb och är underrepresenterade på övriga chefsposter i näringslivet). Det är istället det här:
 
I programmet Vinter i P1 i december 2019 kunde vi höra Caroline Farberger, vd för Ica Försäkringar, berätta om sina upplevelser att ha gjort en chefskarriär som man – och hur hon sedan blev kvinna 2018. Hon har alltså gjort ett könsbyte och kan väl sägas vara en av väldigt få personer som har upplevt chefrollen från bägge sidor. Bland allt tänkvärt hon säger fastnar vi för det här:
 
“Som ledare är jag samma person som jag var för ett år sedan, då mitt ledarskap inte ligger i mitt kön. Jag använder inte begrepp som kvinnligt och manligt ledarskap då jag anser att det leder till stereotyper. Istället ser jag värdet av att prata om bra och dåligt ledarskap.”
 
Och det är ungefär där vi vill landa.
 
Det kanske är dags att sluta gömma sig bakom uttryck som “kvinnligt och manligt ledarskap” och därifrån argumentera för att det inte är så konstigt att det ser ut som det gör. Och istället koncentrera sig på det som är viktigt när det gäller att vara chef:
 
Bra ledarskap. Inget annat!
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….
 
• INTRESSERAD AV ATT UTVECKLA DITT LEDARSKAP? Vi har utbildningar för alla nivåer av ledare – allt från Ny Som Chef (för dig som just har satt igång din chefskarriär) till Ledningsgrupper och Organisationer
 
 

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.