Få en nystart – och öka motivationen hos dig själv och dina medarbetare

Går allt i ditt liv bra just nu? Då kan du sluta läsa här! Men om det finns ett och annat du vill förbättra kan du ha stor nytta av ett fenomen som upptäcktes hos amerikanska baseball-spelare för några år sedan…

Det händer nog oss alla då och då att vi kör fast och inte tycker att vi kommer vidare, vara sig det handlar om vårt arbetsliv eller på ett mer personligt plan. Då kanske vi drömmer om att få starta om på nytt, börja om från början, få en nystart – då, minsann, ska vi nog lyckas med det vi vill uppnå.

Och det verkar faktiskt ligga en hel del i det tänkandet, visar ny forskning. Hengchen Dai, biträdande professor inom lednings- och organisationsforskning vid UCLA-universitetet i Los Angeles, berättar i en artikel i Harvard Business Review i februari i år om hur det gick till när hon och hennes forskarkollegor myntade uttrycket ”The fresh start effect” för några år sedan.

Hengschen Dai och hennes forskarlag hade tagit del av 40 års statistik över hur baseball-spelare i de två amerikanska proffsligorna presterat före respektive efter en försäljning till ett lag i den andra ligan. När spelarna såldes nollställdes deras statistik och de fick alltså en ”fresh start”.

Forskarna upptäckte att de spelare som tidigare presterat under genomsnittet förbättrade sig avsevärt efter försäljningen. De spelare som i sina tidigare lag hade presterat över genomsnittet försämrade däremot sina prestationer i de nya lagen. De spelare som såldes till ett lag inom samma liga, och alltså inte fick nollställa sin statistik, förändrade inte sina prestationer särskilt mycket.

Forskarna misstänkte att förklaringen till resultaten var att de som lyckats sämre i sina tidigare lag kände sig mer motiverade när de fick en nystart i sina nya lag än de som presterat bra redan tidigare. För att testa denna hypotes om motivationens betydelse genomförde de flera nya studier.

Ett stort antal testpersoner fick spela ett ordspel i 10 omgångar där deltagarna vann pengar för varje rätt svar. Deltagarna kunde också se hur många rätta svar de hade under tiden de spelade. Efter 5 omgångar avbröt forskarna spelet för hälften av deltagarna, slumpvis utvalda, och förklarade att de skulle nollställa sina poäng och börja om.

Resultatet blev ungefär som för baseball-spelarna – de som presterat dåligt första halvan och fick en nystart förbättrade sina resultat medan de som klarat sig bra och var tvungna att starta om klarade sig sämre än tidigare. De som inte behövde starta om klarade sig ungefär lika bra eller dåligt som tidigare.

Forskarna genomförde flera liknande studier, alla med ungefär samma resultat. Bland annat ”lurades” deltagare i ett ordspel att tro att de klarat sig dåligt respektive bra (fast egentligen var bägge grupperna slumpvis utvalda och det fanns inget samband med deras resultat). När deltagarna sedan fick välja mellan att börja om på nytt eller avstå att spela vidare var de ”sämre” deltagarna mer motiverade att fortsätta medan de ”bättre” deltagarna i högre grad avstod.

En annan intressant iakttagelse är att det är viktigt att välja rätt dag för att sätta igång nystarten. Det fungerar bäst om det är en dag med stor betydelse (jämför med andra ” vanliga” dagar). På det personliga planet kan det handla om t. ex. en födelsedag eller någon annan viktig dag i ens liv. För en organisation skulle sådana dagar kunna vara början på en ny säljperiod, återstarten på hösten efter sommarsemestrarna eller helt enkel första dagen i en ny månad. Känslan som ska infinna sig är att man lämnar den gamla tiden bakom sig och går in i något nytt och fräscht.

Upptäckten av ”The fresh start effect” kan ha stor betydelse för både företag och enskilda individer, menar Hengschen Dai i sin artikel. Ett företag eller en avdelning som har lyckats sämre under en tid har mycket att vinna på att medarbetarna får chansen att skaka av sig det gamla, få tillbaka motivationen och lägga all kraft på nu och framtiden.

Men samtidigt kan det finnas medarbetare som redan gör ett mycket bra jobb, även i ett företag som inser att de behöver starta om. För dem fungerar en nystart inte alls som en motivationsfaktor, snarare tvärt om. Högpresterande bör alltså behandlas med försiktighet i en sådan situation och få veta sitt värde för att inte tappa motivationen, enligt ovanstående forskning.

Kanske ett dilemma och något att tänka på för ledning och chefer inför nästa kick-off…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.