Den perfekta (jul)gåvan till dina medarbetare!

Feedback, den perfekta (jul)gåvan till dina medarbetare

Har ni ännu inte bestämt vilken julklapp medarbetarna på ditt företag ska få i år? Bra, då kommer här ett förslag som garanterat kommer att uppskattas under lång tid…

Det här är den tiden på året då chefer och företagsledningar med dålig framförhållning börjar få panik: Vad ska vi ge våra medarbetare i julgåva?

En rökt lax? En uppsättning kaffekoppar eller vinglas? Ett presentkort…? Men eftersom det nu är kris och dyrtider för både företag och deras medarbetare får vi kanske föreslå tre andra saker, som både är gratis och kommer att förbättra såväl engagemang som produktivitet på vilket företag som helst:

Feedback! Feedback! Och Feedback!

Det finns hur många undersökningar som helst som slår fast åtminstone två sanningar:

• Medarbetare vill ha mer feedback. Beroende på vilka undersökning man tittar på kan man säga att någonstans mellan hälften och två tredjedelar av medarbetare vill ha mycket mer feedback.

• Chefer är dåliga på att ge feedback samtidigt som de tror att de är bra på det! En undersökning från KTH i Stockholm för några år sedan visade att chefer trodde att de ägnade 40 procent av arbetstiden till feedback när det i själva verket bara var några få procent…

Och då kan man ju fråga sig varför det är på det här viset? Och vad vi kan göra åt det? En möjlig förklaring levereras av forskare vid Harvard Business School som presenterade sina resultat i Journal of Personality and Social Psychology tidigare i höstas.

LÄS OCKSÅ: Ett gott råd – använd inte feedback i den här situationen

Forskarna genomförde en rad experiment med personer i olika jobbrelaterade sammanhang, allt från små och vardagliga saker till större och viktigare situationer. Det ska med en gång sägas att det här handlar om korrigerande feedback, dvs att tala om för någon att det finns möjliga förbättringar att göra:

• Vid ett experiment hade forskarna avsiktligt en liten bit mat eller en läppstiftsfläck i ansiktet. Enbart ett par procent av deltagarna berättade detta för forskarna.

• En annan situation deltagarna råkade ut för var att de fick gå igenom ett dokument med en hel del uppenbara stavfel. Det var samma här, bara några få påpekade felen.

• Forskarna lät även personer som kände varandra väl vara med i liknande undersökningar och resultaten var ungefär likvärdiga. Det var alltså inte av hänsyn till någon man inte kände som avgjorde att man avstod från att uppmärksamma felaktigheterna.

• Men deltagarna fick också ta ställning till i vilken grad de själva ville ha eller ge feedback. Skillnaden här var betydande, nästan nio av tio sa sig vilja ha feedback medan mindre än hälften ville ge feedback – i exakt samma situationer!

Forskarna kallar detta för the feedback gap, det vill säga den psykologiska skillnaden mellan mottagare och givare:

• Mottagaren fokuserar på fördelarna: att utvecklas, att lära sig, att bli bättre, att få nya perspektiv, att få skjuts på karriären…

• Givaren fokuserar på nackdelarna: det känns obehagligt, det kan missuppfattas, det kan förstöra relationen, det tar tid från annat, dålig kunskap om hur man ska gå till väga…

Men forskarna gick ett steg vidare och bad deltagarna (som skulle ge feedback) att tänka sig in i hur de själva skulle reagera om det var de som fick feedbacken. Då visade det sig att deras vilja att ge feedback ökade markant.

Slutsatsen forskarna drar är att den som är chef och ledare inte riktigt förstår vilket värde feedback har för sina medarbetare. Och ger följande råd:

Att för en stund försöka sätta sig in i mottagarens behov och önskemål av feedback ökar förståelsen och viljan att faktiskt ge den.

Eftersom det snart är jul kanske du ska tänka så här: Ett paket med rökt lax eller en uppsättning kaffekoppar är alldeles säkert en uppskattad julgåva.

Men varför inte också göra något långsiktigt bra för dina medarbetare och för dig själv – vad tror du om att ge regelbunden feedback som present? Du kan börja nu. Och fortsätta i januari. Och februari. Och mars…

VILL DU VETA MER OM FEEDBACK? I vårt program Leda Genom Andra går vi igenom skillnaden mellan verklig feedback och kritik, åsikter och omdömen…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.