Forskarnas tips för ett lyckligare liv

Picture

Vad är lycka för dig? Ett bra och meningsfullt jobb? Många och goda vänner? Ekonomisk rikedom? En harmonisk familj? Att bidra till samhällets bästa? Oavsett vad just du väljer kan vi nog slå fast en sak – det är svårt att hitta en formel som leder till lycka. Eller… går det?

Det senaste tjugo åren har forskningen kring begreppet lycka expanderat kraftigt. Med lycka menar forskarna inte saker som att bli förälskad, en lyckad prestation, ett erkännande av andra i form av hyllningar eller andra tillfälliga händelser. I stället definieras lyckobegreppet med livstillfredsställelse och välbefinnande. På så sätt går det att mäta lyckan i olika tester, vilket är en förutsättning för forskningen.

Enligt Psykologguiden, en hemsida som drivs av Sveriges Psykologförbund, har lyckoforskningen kommit fram till att en människas lycka (alltså välbefinnande och livstillfredsställelse) till 10 procent beror på yttre omständigheter, till 40 procent på handlingar och tankemönster samt till 50 procent på personliga egenskaper som grundläggs redan i barndomen. Även om siffrorna ska tas med en nypa salt betyder det alltså att en stor del av vår lycka beror på hur vi tänker och handlar – saker vi själva kan påverka.

Den amerikanska psykologen Colleen Georges, som forskat inom området, har hittat sju vanor som gör att du ökar dina möjligheter att bli lycklig, såväl i ditt arbete som i övriga livet. Här är hennes lista:

Fokusera på dina styrkor. I stället för att tänka “Vad är det för fel på mig och vad kan jag göra åt det?” ska du tänka “Vad är det som är bra med mig och hur kan jag använda det?” Du vinner alltså mer på att använda dig av dina styrkor än att försöka förbättra dina svagheter. Kort sagt, gör vad du är bäst på så ofta som möjligt.

Uttryck tacksamhet. Visst är det lätt att längta efter sådant du inte har. Men försök i stället vara tacksam för allt det du har. Visa uppskattning till dina arbetskollegor, familj, vänner, främlingar – studier visar entydigt att de som ofta visar tacksamhet mot omgivningen också är betydligt gladare och har en mer optimistisk livssyn.

Var snäll och generös. Gör någon en tjänst, visa vänlighet, hjälp kollegor, ägna dig åt ideellt arbete, ge någon en komplimang… Sätten att visa vänlighet är många och du kommer att få igen med råge. Dessutom kan de faktisk både få fart på din karriär samt göra dig lyckligare, enligt flera undersökningar.

Var förlåtande mot både dig själv och andra. Likväl som att människor i din omgivning kommer att göra misstag kommer även du att göra det. Att slå ner på andras misstag och tillkortakommanden kommer varken att göra dig eller de andra något gott. Inta en förlåtande attityd mot misstag, både dina egna och andras, och inse att misstag är en viktig del av läroprocessen.

Var optimistisk. När du råkar ut för en motgång är det lätt hänt att förstora den och till slut är det en katastrof som inträffat. Försök istället hitta det som faktisk var bra och ta med dig detta – det kommer en morgondag med nya möjligheter.

Sätt mål regelbundet. Det finns få saker som ger oss så mycket glädje som att sätta mål – och uppnå dem. Det gäller både i yrkeslivet och det privata. Gör en vana att sätta mål på både kortare och längre sikt och se till att målen är utmanande men ändå realistiska. På så sätt blir du inte bara effektivare utan du känner dig också mer engagerad och motiverad. Och lyckligare…

Var social. Tänk på några riktigt lyckliga tider i ditt liv. Var du ensam? Knappast. Med stor sannolikhet hänger de lyckliga tiderna samman med att du umgicks, pratade med och gjorde saker tillsammans med andra människor. Att ha ett fungerande socialt liv är inte bara viktigt för att vi ska må bra, det är även en förutsättning för vår överlevnad.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.