Fyra punkter som gör dig till en Riktigt Bra Chef

Picture

Vad tror du gör en riktig, riktigt bra chef? Forskare vid Harvard Business School tror sig ha funnit svaret – efter tio års forskning och tusentals intervjuer med toppchefer.

Det finns många ledaregenskaper som en bra chef måste ha: inspirera och motivera, kommunicera på ett tydligt sätt, resultat- och målinriktad, strategisk, analytisk, stödjande… Listan kan göras mycket längre.

Men vill du kvala in i gänget bland chefer som är ”bäst bland de bästa” krävs det mer än så. Forskarna vid Harvard Business School har intervjuat 2700 toppchefer inom en mängd branscher. De har kartlagt hur cheferna arbetade och jämfört detta med de resultat de presterade under hela den tioårsperiod studien varade. Tidigare i år blev de klara med sammanställningen och resultaten presenteras i Harvard Business Review.

Det är framför allt på fyra punkter som de allra bästa skiljer sig från de övriga:

De kan hela företaget. Riktigt bra chefer förstår hur företagets olika delar hänger ihop och ser därför till att alla fungerar bra tillsammans. De favoriserar inte någon avdelning utan är medvetna om att det är hela laget som skapar resultaten.

De är bra på att fatta beslut. Riktigt bra chefer är tydliga med sina åsikter, samtidigt som de även lyssnar på sina medarbetare och uppmuntrar dem att komma med egna idéer. De är öppna för alternativa möjligheter och när de väl fattar sina beslut är de noga med att kommunicera ut dem i företaget.

De kan sin bransch. Riktigt bra chefer kan se förändringar och trender som är på väg och förstår därför vilka möjligheter de för med sig. De vet vad deras kunder vill ha, inte bara just nu utan även i framtiden. Att planera och ha strategier för hur man ska ligga före konkurrenterna är högprioriterade frågor för dem.

De skapar tillitsfulla och djupa relationer. Riktigt bra chefer gömmer sig inte utan är synliga för hela företaget. De är empatiska och genuint intresserade av sina kollegor och medarbetare och skapar därför både tillitsfulla och djupa relationer. De är, kort sagt, chefer som alla vill jobba för.

Känner du igen dig i någon eller ett par av punkterna är du förmodligen en bra chef. Men för att bli en riktigt bra chef krävs det att du behärskar alla fyra områdena.

Det fina i kråksången är att alla fyra går att lära sig, enligt forskarna, som avslutar med att ge ett tips:

Börja med att lära dig mer om ditt företag, inte bara avdelningen du jobbar på. Det gör att du skapar bättre relationer till fler medarbetare, vilket i sin tur öppnar för nya möjligheter.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.