Här är frågan som kan ändra andras (och dina egna) dåliga vanor

Picture

Att ändra ett beteende som vi uppfattar som mindre bra kan vara svårt, det vet alla som försökt. Men här kommer goda nyheter – det verkar som att det är lite enklare än du trott. Bara du ställer rätt fråga!

Vi har väl alla varit med om ”de där” personerna som inte kan komma i tid till ett möte, alltid avbryter, inte lyssnar eller vad det nu kan vara. Men det kan lika gärna handla om dina egna dåliga vanor som du har svårt att bryta.

Att ändra någons (o)vana är lättare sagt än gjort. Du kanske har försökt med förmaningar i stil med “nu får du skärpa dig och lära dig komma i tid”. Men i stället för att uppmana någon att göra på ett visst sätt finns det en effektivare metod för att åstadkomma förändring.

Ställ en fråga – men inte vilken som helst:

Enligt en studie, som bygger på över hundra forskningsprojekt under 40 år och nyligen publicerades i Journal of Consumer Psychology, kan nyckeln till att förändra en vana eller ett beteende vara att ställa rätt fråga. Forskarna kallar det för ”question-behavior effect” och anser sig ha funnit bevis för att denna metod är mycket mer effektiv när det gäller att ändra många beteenden. Metoden beskrivs i flera vetenskapliga publikationer, bl. a. Psychology Today, PsyBlog och EurekAlert och går i korthet ut på följande:

Ställ en fråga som tvingar den andra att välja ett definitivt ja eller nej. I stället för att i ovanstående exempel tala om för den andra personen vad hen ska göra (komma i tid, sluta avbryta, lyssna) formulerar du en icke dömande fråga i stil med: ”Tänker du komma i tid till nästa möte?”

Det som händer hos mottagaren är att hen blir påmind om att ”komma i tid”  ändå är rätt viktigt och är det beteendet som är allmänt accepterat. Motsatsen, att ”inte komma i tid”, genererar då ett visst obehag. Det är just detta obehag som sedan motiverar personen att ändra sig. Det finns nämligen ett uppenbart sätt att bli av med detta obehag – nämligen att svara ja och komma i tid nästa gång…

Tricket är att det bara ska gå att svara ja eller nej på frågan (antingen kommer man i tid eller så gör man det inte). Intressant nog verkar det som att metoden är mest effektiv om frågan ställs skriftligt, via ett mail eller en pappersmeddelande, enligt forskningsrapporten.

Dessutom fungerar den även om det är ditt eget beteende du vill förändra. Anta att du har några kilo för mycket, känner dig otränad eller inser att du inte har speciellt hälsosamma matvanor. Om din livsstil ser ut på detta vis är det troligt att du redan tänkt ”jag måste börja träna” eller ”jag måste börja äta nyttigare”. Troligtvis har detta inte lett till några förändringar.

Fråga dig istället ”tänker jag börja äta nyttigare?”. Att svara nej på den frågan bör leda till att du känner ett visst obehag, eftersom dåliga matvanor i regel leder till dålig hälsa. Vilket gör att du har lättare att istället svara ja. Vilket i sin tur gör att du ökar dina chanser att veklingen förändra dina matvanor till det bättre – du har ju just lovat dig själv att göra så!

Varför fungerar detta? Det finns flera teorier, den troligaste är att det har att göra med något som på fackspråk kallas för kognitiv dissonans. Det är när bilden av hur du vill vara inte stämmer med vad du faktiskt är. När någon ställer ”den rätta frågan” inser du själv skillnaden mellan ”vad du vill vara” och ”hur du är” (vilket skapar obehag) och du blir därför mer motiverad att förändra dig.

Nästa gång du vill förändra någons  beteende – prova med en vänlig ja-nej-fråga. Det är förmodligen ett bra mycket bättre sätt än att komma med förnumstiga förmaningar eller arga uppmaningar. Du kan till och med prova det på dig själv om du – mot förmodan – skulle ha några dåliga vanor…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.