Konsten att lyckas med “team-building”

Picture

Har du någon gång varit på en ”kick off” med jobbet, där ”team-building” stått på programmet? Överlevnadskurs, sjungit karaoke, spelat paintball eller gjort något annat ihop? Och efteråt tänkt att det där var nog kul – men vad har det med mitt jobb att göra? Ok, här kommer (kanske) svaret…

Om du söker ”team-building” på Google får du runt 41 000 000 träffar, vilket skvallrar om att det är en väldigt ofta förekommande aktivitet bland våra företag. ”Teambuilding” syftar bland annat till att vi kan enas kring gemensamma mål, tydliggöra olika roller och lösa eventuella problem. Vi ska helt enkelt lära oss att jobba bättre ihop.

Men vad är det egentligen som gör att det fungerar (för det gör det väl, annars slösas åtskilliga miljoner bort varje år)? Ett svar kanske vi får av psykologen Gregory Waltons forskning vid universitetet i Stanford, USA, som Psychology Today berättar om. Han har utfört flera undersökningar för att ta reda på vad det är som gör att människor kan samarbeta på ett effektivt sätt:

I en undersökning fick studenter lösa ett problem. Under experimentets gång fick deltagarna lappar med tips för att hjälpa dem på traven. Hälften fick personliga tipslappar från andra som deltog i undersökningen, t. ex ”Till Maria… (sedan kom tipset)… Hälsningar Michael”. Den andra halvan fick opersonliga tipslappar utan hälsning. Vad deltagarna inte visste var att i bägge fallen var tipsen identiska och skrivna av försöksledarna.

De som trodde att de fått personliga tipslappar från en studentkompis lyckades inte bara avsevärt bättre med problemlösningen, de var också uthålligare och tyckte i högre grad att det varit roligt att delta.

I en annan undersökning fick ett stort antal studenter jobba ihop parvis. En del av paren fick veta att de hade saker gemensamma, t.ex. samma födelsedag, medan resten av paren inte fick någon sådan information. Det visade sig att paren med samma födelsedag presterade betydligt bättre.

Enligt forskarna beror resultaten på en viktig sak – känslan av samhörighet: ”När du sätter ihop en grupp, var noga med att få fram vad deltagarna i gruppen har gemensamt, även om det bara är små saker”.

”Team-building” kanske inte är så komplicerat, när allt kommer omkring. Det är kanske så enkelt att vi bara behöver lära känna varandra lite bättre för att inse att vi trots allt har en hel del gemensamt. Hur olika vi än tycker att vi är.

I alla fall verkar det, enligt forskningen, som en bra början…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.