När gav du din chef ett uppskattande ord senast? 

Brukar du ge din chef uppskattning? Fortsätt med det – det kan löna sig både för dig själv, dina arbetskamrater och hela företaget du jobbar på…
 
Oftast när vi pratar om ledarskap på en arbetsplats handlar det om chefens förmåga att skapa så fördelaktiga förutsättningar som möjligt för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb. Bland dessa förutsättningar är att få medarbetarna att känna delaktighet, att vara sedda och att känna att de bidrar till verksamheten viktiga faktorer. Eller för att uttrycka sig på ett enklare sätt – att medarbetarna känner sig uppskattade!
 
Det mesta av den forskning som finns inom området koncentrerar sig också på hur chefer ska agera för att locka fram det bästa ur sina medarbetare. Men nu har ett forskarlag vid University of Central Florida vänt på steken och tagit reda på hur medarbetarnas beteende och förmåga att visa sina chefer uppskattning påverkar de sistnämnda.
 
Ett stort antal chefer fick föra dagbok under tio arbetsdagar. Två gånger om dagen skrev de ner hur uppskattade de kände sig av sina medarbetare (t.ex. om de fått positiva eller negativa kommentarer) och dessutom noterade de hur detta hade påverkat deras humör rent allmänt samt graden av arbetsglädje och energi.
 
Bra dagar, det vill säga när cheferna fått uppskattning av sina medarbetare, ökade energinivåerna och arbetsglädjen och humöret var på topp. Dåliga dagar, när uppskattningen uteblev eller de kände sig kritiserade, var förhållandet det motsatta.
 
Det forskarna hittade är föga överraskande. Uppskattning är en av de största drivkrafterna för att vi ska må bra och prestera på topp. När vi visas uppskattning har vi lättare att hjälpa andra, ge det där lilla extra för att lyckas med något och vi får också bättre självförtroende samt känner oss mer avslappnade och optimistiska. Det är viktiga ingredienser för att skapa sammanhållning och gruppkänsla – inte minst på arbetsplatser.
 
Men även om det forskarna kom fram till kan tyckas vara en självklarhet, kan det också vara en viktig påminnelse om något som är lätt att glömma bort:
 
Chefer är också människor…
 
———————————————
 

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.