Ny forskning: Tänk så här – och nå dina mål

Drömmer du om att bli framgångsrik i det du företar dig? Men har bara inte kommit på hur det ska gå till? Lugn – här kommer lösningen…
 
När detta skrivs befinner vi oss mitt i nobelprisveckan, när alla pristagare tillkännages. Nu, om inte förr, blir vi påminda om att det finns människor som verkligen lyckats i sina yrkesliv. Men. det är ju klart, de är ju inga vanliga människor utan oförskämt intelligenta, högt utbildade, passionerade och närmast besatta av sina uppgifter. Eller…?
 
Vad vi kanske inte tänker på är att vägen till framgång kan ha varit både lång och krokig och kantad av misstag och tvivel. Thomas Alva Edison till exempel, en av tidernas störste uppfinnare, fick försöka tusentals gånger innan han till slut kom på hur han skulle konstruera en fungerande glödlampa. ”Jag har inte misslyckats, bara hittat flera tusen sätt som inte fungerar”, lär han ha sagt. Och varje gång en idé inte fungerade kom han på ett nytt sätt som han testade. Till slut lyckades han.
 
Kanske är det just där vägen till framgång ligger? Att – när problemen hopar sig och utmaningarna tycks för stora – äga förmågan att fråga sig: Finns det något bättre sätt att göra det här på?
 
Det tror i alla fall forskare vid National University of Singapore, som tillsammans med kollegor vid Stanford University, undersökt vad som skiljer människor som lyckas bra från dem som lyckas mindre bra. Och svaret är – strategic mindset (ungefär strategisk inställning/tankesätt/synsätt).
 
Forskarna lät över 800 personer, både studenter och yrkesverksamma, genomgå ett test där de skattade sig själva i frågor som:
 
• Om något känns nästan omöjligt, hur ofta frågar du då dig själv: Vad kan jag göra för att bli bättre på det här?
 
• Om du kämpar med en uppgift, hur ofta frågar du då dig själv: Vad kan jag göra för att hjälpa mig själv att klara av detta?
 
• Om du fastnar och inte känner att du gör några framsteg, hur ofta frågar du då dig själv: Finns det något bättre sätt att göra detta på?
 
Resultaten var slående: Studenter som skattat sig själva högt i testet hade i genomsnitt mycket bättre betyg efter läsårets slut ett halvår senare jämfört med de som skattade sig lågt. En annan grupp, som hade arbetsrelaterade uppgifter (t.ex. att lära sig ett nytt datorspråk) eller uppgifter om fitness och hälsa (t. ex. att gå ner i vikt) visade liknande resultat.
 
Forskarna lät även en tredje grupp enbart läsa och reflektera över en kort artikel om fördelarna med strategic mindset och sedan utföra en för dem helt ny arbetsuppgift. Deltagarna var inte bara signifikant bättre än en kontrollgrupp, de visade även upp flera alternativa metoder att lösa problemen. Detta visar att det går att lära sig ändra sina tankevanor till mer effektiva sådana med lite träning.
 
Vikten av att kunna använda flera strategier för att uppnå ett utmanande mål är känt sedan länge (jämför med uttrycket: lägg inte alla ägg i samma korg). Men, menar forskarna, det är först nu man börjar förstå hur detta ska ske i praktiken – att vi vågar ifrågasätta oss själva, ta ett steg tillbaka och ställa oss den korta, men kanske obehagliga, frågan:
 
• Finns det ett bättre sätt?
 
Eller som Thomas Alva Edison (som underligt nog aldrig fick något nobelpris) också lär har sagt:
 
Det finns alltid en bättre väg…
 

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.