Vad vill du säga till den som börjar sitt första chefsjobb?

Kommer du ihåg hur det var när du fick ditt första chefsjobb? Troligtvis så kastades du in i din nya roll med kort varsel och minimal tid att förbereda dig – nu var det upp till dig att simma eller sjunka…
 
Enligt Statistiska Centralbyrån är det bara cirka tio procent av Sveriges chefer som är under 35 år. Och intresset bland unga att bli chef minskar. När stora kullar nu går i pension börjar man tala om att vi snart står inför en chefsbrist. Kanske är det så därför att unga människor inte längre attraheras av att ta på sig större ansvar utan att ha fått nödvändig träning för uppgiften?
 
Traditionellt har de flesta fått sitt första chefsuppdrag genom att de visat att de är duktiga och effektiva på sina jobb och på så sätt lyckats göra ett positivt intryck på ledningen. Väldigt få har sedan sagt nej när erbjudandet kom: Vill du ta över som chef för… ?
 
Men att gå från att vara en duktig medarbetare till att bli en bra chef sker inte per automatik. Helt plötsligt är det inte bara prestationer och resultat som räknas – nu handlar det dessutom om att vara en bra teamledare, bygga relationer, ha medarbetarsamtal, lösa konflikter, fatta svåra beslut, coacha, följa upp mål, ge feedback, leda möten, ta totalt ansvar och tusen andra saker. 
 
Visst kommer du ihåg? Med en sannolikhet gränsande till visshet var det nog ingen som berättade ovanstående för dig. Och någon utbildning i att vara chef fick du nog inte innan du började jobbet. Men det var alldeles säkert en rolig, spännande och utvecklande tid där du på egen hand fick försöka lista ut vad som krävdes av dig.
 
Tyvärr innehöll den tiden även en del jobbiga inslag och misstag, misstänker vi. Kanske har du någon gång tänkt ”om jag fick göra om den resan, då skulle jag ha…” eller ”varför var det ingen som berättade för mig att…”
 
 
Så varför inte dela med dig av dina erfarenheter? Vår fråga till dig är:
 
Vad skulle du som erfaren chef vilja säga till den som just ska börja sitt första chefsjobb? För att göra övergången lite lättare, lite smidigare och för att ge den nya chefen en så bra start som möjligt?
 
Medan du funderar på ditt svar, vill vi på Nya Ledarskapet presentera vår egen lista, byggd på våra erfarenheter om hur det var en gång i tiden:
 
• Glöm ordet chef – tänk lagledare istället. Det finns självklart krissituationer där det gäller att snabbt få vissa saker gjorda och det gäller att peka med hela handen. Men i de allra flesta fall handlar det moderna arbetslivet om ett lagarbete där den som är ledare har till uppgift att coacha sina medarbetare, ge dem de bästa förutsättningarna och göra dem så bra som möjligt. Det är medarbetarna som är stjärnorna – inte du.
 
• Be om en noggrann arbetsbeskrivning – så du verkligen vet vad du ska göra och vad som förväntas av dig. Många nya ledare har gett upp när deras bild av hur arbetet ska bedrivas inte överensstämt med ledningens. Nöj dig inte med några svepande formuleringar, kräv en detaljerad arbetsbeskrivning så vet du vad du har att hålla dig till. När du sedan blir lite varm i kläderna kan du ju alltid försöka styra om dina uppgifter så att de passar just dig…
 
• Lyssna först – prata sedan. Att ha en bra kommunikation med sina medarbetare är en förutsättning för att lyckas. Och allra viktigast är att kunna lyssna. Som ny ledare är det lätt hänt att snabbt bestämma sig för en lösning “för att inte visa sig okunnig och svag”. I själva verket är det precis tvärt om – dina medarbetare kommer att uppskatta att de blir involverade och lyssnade på och de har säkert en hel del kloka saker att komma med. Dessutom har de nog redan räknat ut att du inte kan allt…
 
• Delegera – så mycket som möjligt. Om du är duktig på ett område kanske du tänker ”lika bra att jag gör det här själv, jag kan det ju bäst”. Möjligtvis löser detta problemet för stunden men du får betala dyrt för det i framtiden om det blir en vana. Att delegera är inte bara ett sätt att avlasta din arbetsbörda, det är ännu mer en framgångsrik väg för att få medarbetarna att utvecklas och känna arbetsglädje och meningsfullhet i sina jobb.
 
• Ge feedback – men lär dig först hur man gör det! Att bli sedd och bekräftad är ett mänskligt behov, såväl för dina medarbetare som för dig själv. Flera undersökningar har visat att medarbetare vill ha mycket mer feedback på sina arbetsinsatser samtidigt som chefer ägnar nästan ingen tid alls åt detta. Den enda vettiga slutsats man kan dra av detta faktum är att det är svårt att ge feedback och därför undviker chefer detta i det längsta. Och sanningen är att det är svårt – så lär dig hur konstruktiv feedback går till. 
 
• Uppmärksamma bra prestationer – även de små. När någon gör något väldigt bra ska det förstås firas. Men minst lika viktigt är att även de små prestationerna uppmärksammas. Den som får beröm, även i det lilla formatet, känner glädje och blir motiverad att bli ännu bättre. Slösa med beröm, det får dina medarbetare att växa. 
 
• Om det går bra är det dina medarbetares förtjänst – går det dåligt är det ditt fel. Har du någon gång hört en professionell fotbollstränare skylla ett nederlag på enskilda spelare? Som ledare är du ansvarig för allt som händer, gott som ont. Går det bra är det dina medarbetares förtjänst, går det dåligt är det ditt ansvar. Skyll aldrig – säger aldrig – ifrån dig om ni misslyckas. En verklig ledare ger all credit till sina medarbetare och tar smällarna själv.
 
• Skaffa dig ett nätverk av personer du litar på – utanför ditt företag. Du kommer att ha behov att prata om ditt jobb, om olika problem och om möjliga lösningar. Gör du det med människor du har förtroende för utanför din arbetsplats kan du dessutom få nya perspektiv och nya idéer. 
 
• Visa empati – och var snäll. Den som har fått en ledarroll har också fått en möjlighet att påverka andra människors liv. Använd den makten med förstånd och empati. Att vara ledare är att varje dag försöka bygga upp sina medarbetare och få dem att känna glädje. På så sätt skapar du förtroende och tillit. Kort sagt – den som är stark måste också vara snäll!
 
• Var dig själv. Om du lyckas på hälften av ovanstående punkter kan du skatta dig lycklig. Ingen är perfekt, det allra viktigaste är att du är dig själv och inte försöker förställa dig, sådant beteende genomskådas förr eller senare. Fundera istället på vad du kan göra – utan att göra våld på din personlighet.
 
Det var vår lista. Du har säkert andra erfarenheter. Dela gärna med dig av dessa på den här bloggen. Men helst av allt till den där personen på ditt jobb som alldeles strax ska börja sitt första chefsjobb… förlåt, ledarjobb!
 
TVÅ AV VÅRA PROGRAM SOM KANSKE ÄR AV INTRESSE
 

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.