Är detta hemligheten till ett högpresterande team?

Är detta hemligheten till ett högpresterande team?

Hur tror du att ett högpresterande team ser ut? Bara befolkat av kunniga medarbetare som är mer eller mindre experter på sina respektive områden, skulle man kunna tro. Men riktigt så enkelt verkar det inte vara…

I det moderna arbetslivet förväntas det att medarbetare kan jobba tillsammans för att ro ett projekt i hamn, lösa akuta problem eller komma med förslag till förbättringar och mycket, mycket annat. För att klara detta behöver företag, stora som små, hitta en väg där medarbetarna samarbetar på ett bra och effektivt sätt. Kort sagt, få till stånd ett bra teamwork.

Men – hur lyckas man med det? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete? Och vad skiljer högpresterande team från de som lyckas sämre?

Att ge tvärsäkra svar på dessa frågor är nog på gränsen till omöjligt, men här kommer i alla fall några intressanta undersökningar som förhoppningsvis kan peka på möjliga vägar.

Först en studie från Binghamton University, New York, för ett knappt år sedan. Där valdes universitetsstudenter slumpvis ut att jobba tillsammans i olika grupparbeten under en termin. Samtidigt noterade forskarna om studenterna av sina kamrater ansågs vara mycket självsäkra och kunniga eller om de ansågs vara vänliga och socialt kompetenta. Eller en kombination av bägge delarna på en glidande skala.

I slutet av terminen fick studenterna själva välja vilka kamrater de ville jobba tillsammans med. Föga förvånande valdes de studenter som ansågs besitta både kunnighet och social kompetens först.

Men det intressanta var att om valet stod mellan en mycket kunnig kamrat med tveksam social kompetens och en mycket vänlig och trevlig kamrat fast lite mindre kunnig så var valet enkelt – vänlighet slog kunnighet!

LÄS OCKSÅ: Det lönar sig att vara snäll, visar forskning

En annan studie, presenterad i Harvard Business Review för några år sedan, har kommit till ungefär samma slutsats. Här utrustade man ett stort antal medarbetare i olika branscher, bland annat bank, sjukvård och callcenter, med elektronisk utrustning som registrerade röstvolym, kroppsspråk och gester, hur ofta och länge medarbetarna pratade, hur ofta de avbröt någon annan, om de tittade på den de pratade till samt hur bra de var på att lyssna på andra. Sedan jämförde de resultaten de fick fram med hur väl de olika teamen hade lyckats med sina arbetsuppgifter.

Även i den här undersökningen fanns det en klar segrare – teamen som uppvisade en stor social kompetens var också de som var effektivast.

Författarna till studien går till och med så långt att de påstår att smarta och kunniga medarbetare har mindre betydelse för att ett team ska lyckas. Det avgörande är hur bra de kan kommunicera med varandra:

  • Alla i gruppen ska ha möjlighet att prata ungefär lika mycket.
  • Den som pratar ska göra det kort och kärnfullt samt med inlevelse och energi. Undvik långa utläggningar.
  • När någon pratar så lyssnar de andra och visar intresse.
  • Om det är du som pratar, sök ögonkontakt med alla i gruppen. Vänd dig inte enbart till den som är ledaren.
  • Prata gärna och ofta med andra utanför ditt team – och dela sedan med dig av den information du fått.

Vad har då de här två undersökningarna gemensamt? Möjligtvis det här:

Eftersom vill tillbringar någonstans mellan en fjärdedel och en tredjedel av vårt vuxna vakna liv på arbetsplatsen är det viktigt för oss att vi får chansen att göra vårt bästa, att visa vad vi går för, att bidra. En förutsättning för detta är att vi trivs, att vi kan prata med våra arbetskamrater och chefer på ett förtroendefullt sätt och att vi blir respekterade, sedda och känner oss delaktiga. Men också att vi visar alla andra samma sak.

Vi är helt enkelt sociala varelser som vill, behöver och måste interagera med andra för att må bra och prestera bra. Inte minst på jobbet.

Kanske är hemligheten bakom ett väl fungerande team inte konstigare än så här:

Kommunikation. Och bra sådan…

VILL DU FÖRBÄTTRA DIN FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA? I vårt program Leda Genom Andra (LGA) får du insikter i den kanske viktigaste ledarkompetensen – att kommunicera.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.