Att sätta deadlines är bra – fast inte alltid…

Hourglass

Brukar du sätta deadlines för när dina medarbetare ska bli klara med en uppgift? Det är bra, för det mesta! Men det finns tillfällen när deadlines motverkar sina syften, enligt ny forskning…

Ingen som har varit intresserad av ledarskapsfrågor de senaste decennierna har väl undgått att höra hur viktigt det är att sätta klara mål för verksamheten för att nå resultat. Helst ska målen vara av varianten SMART (Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta och Tidsbegränsade).

Och detta gäller förstås fortfarande, men med det lilla undantaget att det sista ledet – tidsbegränsade – kanske inte alltid är så lyckat. Forskare vid University of Otago, Nya Zeeland (rankat som ett av världens bästa universitet), tror sig i alla fall ha hittat ett problem med att alltid sätta deadlines, enligt tidskriften Economic Inquiry.

De engagerade ett stort antal personer att vara med i en online-undersökning, som handlade om att skänka pengar till välgörenhet. Deltagarna delades in i tre grupper. En grupp fick en månad på sig att svara, en annan grupp fick en vecka på sig medan den tredje gruppen inte fick någon tidsbegränsning alls.

Resultatet blev en aning förvånande för forskarna – det visade sig nämligen att gruppen som inte fått någon deadline hade skickat in flest svar. Och de var dessutom snabbast på att svara. Nästan lika bra var gruppen som fått en vecka på sig. Men klart sämst var de som fått en hel månad till att utföra uppgiften.

LÄS MER: Det lönar sig att vara snäll, visar forskning

Forskarna förklarar fenomenet ungefär så här: Om du får lång tid på dig att utföra en uppgift är det lätt hänt att du tänker ”det där kan jag göra lite senare”, vilket ökar risken för att du glömmer bort uppgiften helt. Men om du inte får någon deadline alls är det istället nära till hands att tänka att “det är nog bråttom, lika bra att göra uppgiften med en gång”.

Som vi förstår det handlar det här inte om när stora och viktiga projekt, som involverar många personer, ska sjösättas. Då är det nog fortfarande viktigt med en klar och tydlig deadline för att få det att fungera.

Men forskarnas slutsatser för oss ändå in på en intressant tanke: Kan det vara så att det ibland är just deadlines som får oss att skjuta upp det vi vet att vi med lätthet hade kunnat göra med en gång? Det är ju gott om tid, det kan vänta, är tankar som onekligen dyker upp om deadlinen är en bra bit bort. Och sedan står vi där och säger lite urskuldande: ”Oj, förlåt, det har jag helt glömt”.

Kanske ska du tänka så här nästa gång du ber en medarbetare eller arbetskamrat om lite hjälp:

Kort deadline – helst ingen alls!

INTRESSERAD AV ATT UTVECKLA DITT LEDARSKAP? Här kan du läsa om vårt program Personligt Ledarskap.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.