Ledare i framtiden #2: Här är ledaregenskapen som blir nyckeln till framgång

Hur kommer ledarskapet att se ut i framtiden? Vilka egenskaper kommer att vara viktiga för morgondagens ledare? Frågor som är omöjliga att besvara, kan tyckas – men vi ska göra ett försök…

Det fanns en tid när chefen var den som bestämde allt. Han (för det var oftast en man) gav order, styrde och ställde och trodde sig veta allt eftersom han ansåg sig vara både smartast och kunnigast. Han var ju chef och en chef hade ju per definition rätt och fick därför igenom sin vilja.

Den typen av chefer är redan ett utdöende släkte, men de kommande tio åren kommer den förhoppningsvis att dra sin sista suck. För det här kommer att bli årtiondet när chefen en gång för alla måste sluta tänka på sig själv och istället fokusera på sina medarbetare, bygga relationer och – inte minst viktigt –  att lära sig att lyssna.

I förra blogginlägget tog vi upp hur den allt snabbare teknikutvecklingen och förändrade livsvillkor kommer att omdana arbetslivet: Artificiell intelligens (AI) och robotisering kommer att föra med sig att vissa yrken försvinner och nya kommer till, digitalisering ger oss möjlighet att jobba var vi vill och ibland också när vi vill, global uppvärmning och klimathot kommer att innebära att företagen måste öka fokus på hållbarhet och miljötänk, om inte annat för att konsumenterna kräver det. För att nu bara nämna några av de förändringar vi snart kommer att se mer av.

Idag, och i de följande blogginläggen, ska vi gå in på hur vi tror att allt detta kommer att påverka ledarskapet, chefens roll och vilka egenskaper som kommer att krävas för att nå framgång. Vi börjar med att titta på en egenskap som är viktig redan nu men som kommer att vara än mer avgörande de närmaste tio åren:

Social kompetens.

Det finns många anledningar till varför social kompetens kommer att öka i betydelse för morgondagens ledare:

Social kompetens kan inte ersättas av maskiner, i alla fall inte än på många år. Även om artificiell intelligens redan nu är mycket bättre och snabbare än människor på att inhämta och bearbeta data krävs det fortfarande en mänsklig hjärna att tolka och förstå hur denna data ska och framför allt bör användas. Det lär dröja många år innan AI har lärt sig att tänka i termer som till exempel empati och ansvar, viktiga egenskaper för varje socialt kompetent chef.

Chefens roll blir ännu mer en lagledares – att ta hand om sina medarbetare och ge dem bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Här gäller det att förstå sina medarbetare och deras behov, för att kunna motivera och entusiasmera, förankra mål och skapa samsyn om de värderingar som gäller på företaget. Men också att våga lita på sina medarbetare, lyssna på dem och ta in råd och idéer innan besluten fattas. Chefens förmåga att kommunicera på ett tydligt och tillitsfullt sätt kommer att bli avgörande vilket också innebär att chefen måste kunna visa sig sårbar – ”jag har faktiskt inte svaren på alla frågor”.

Företagen kommer inte i lika hög grad som nu bestå enbart av anställda som känner varandra sedan flera år – istället kommer många arbetsgrupper att innehålla tillfälligt inplockade medarbetare med specifika expertkunskaper. Fler och fler kommer alltså att jobba som egenföretagare eller frilansar och sälja sina kunskaper till de företag som behöver dem. Detta ställer högre krav på chefens sociala förmåga, för att få ihop gruppen så att samarbetet flyter på och jobbet blir gjort. 

Det blir svårare med lojaliteten. En annan konsekvens av ovanstående – att fler medarbetare inte är anställda, utan säljer sin kunskap under en begränsad tid – är att lojaliteten mot företaget inte kommer automatiskt. Lägg därtill att dessa personer kan ha flera uppdragsgivare samtidigt vilket ytterligare försvårar byggandet av lojalitet och tillit. Chefens roll blir att ”vårda” sådana medarbetare så att de känner sig inkluderade och uppskattade samtidigt som de förstår och lever upp till de värderingar som företaget har.

Yngre generationer, de som just har kommit ut på arbetsmarknaden eller snart är på väg ut, har i flera undersökningen visat sig värdera en social och trevlig chef högre än en hög lön. De har också större krav på att arbetet ska vara meningsfullt och stämma med deras egna värderingar. Chefen måste kunna sälja in och visa att företaget lever upp till sin vision och kultur för att attrahera de personer de vill ha.

Att vara socialt kompetent är egentligen ett samlingsnamn för många olika egenskaper. De socialt kompetenta cheferna måste kunna kommunicera och samarbeta med många olika typer av människor och behöver därför vara anpassningsbara, såväl mot medarbetare som kunder och samarbetspartners.

De är empatiska och förstår hur deras beslut påverkar medarbetarna och de är inkännande och tar andras känslor på allvar. De inser att det är människor som gör ett företag och är därför goda relationsbyggare. De är bra på att lyssna och tar gärna till sig andras idéer och synpunkter.

De är modiga och vågar göra det som känns rätt även om det inte är lätt. De är öppna och ärliga och vågar därför visa sig sårbara ibland, vilket också skapar tillit. De känner ansvar och slår inte ner på misslyckanden, de vet att risktagande ingår i affärslivet.

Bland annat…

Man kan bli stressad för mindre, eller hur? Men kanske känns det lättare om du för ett ögonblick tänker på vad det egentligen handlar om att vara ledare – att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dina medarbetare. Så att de inte bara presterar på topp utan också trivs, utvecklas, mår bra och pratar gott om sin arbetsplats.

Det är vad vi kallar för social kompetens. Eller kanske ännu hellre socialt ledarskap – både nu och i framtiden!

NÄSTA GÅNG: Här är ordet som varje ledare bör känna till – vi berättar om varför!

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.