Ledare i framtiden #3: Därför ska du ha koll på ditt varför…

Har du någon gång funderat på om det finns något högre syfte med ditt jobb? Alltså det där som får dig att gå iväg till jobbet på morgnarna med ett leende på läpparna för att du vet att just du och det företag du jobbar hos bidrar med något väsentligt…

Det här är den tredje artikeln i vår serie om Ledare i framtiden. Här kan du läs de två första:

Ledare i framtiden #1: Det här är vad som väntar dig
Ledare i framtiden #2: Här är ledaregenskapen som blir nyckeln till framgång

Vi vill väl alla tro att det finns mål och mening i det vi gör varje dag, att vårt jobb betyder något även för andra, gör skillnad, uppskattas. Och att det vi gör inte bara betyder pengar på kontot varje månad utan också skänker glädje och tillfredställelse hos de som betalar för våra varor eller tjänster.

För drygt tio år sedan kom Simon Sinek ut med boken Start with why, som snart blev en ”bibel” för alla marknadsförare och även har påverkat många i sitt ledarskap. I mycket korta drag går hans förklaring till hur man bygger ett framgångsrikt företag ut på detta:

• I stort sett alla företagsledare, chefer och medarbetare har bra koll på vad det är för vara eller tjänst företaget tillhandahåller. De vet också rätt bra hur varan/tjänsten fungerar och kan förklara den för sina presumtiva kunder.

• De flesta har dessutom hyfsad kunskap om hur varan eller tjänsten produceras. Allt från praktiska saker som vilka metoder och processer som används till mjukare värden som vilka värderingar som är viktiga på företaget och hur dessa avspeglas i förhållandet mellan chefer, medarbetare, kunder och allmänhet.

• Men, menar Sinek, det är inte många företag (eller snarare dess ledare) som har tänkt igenom varför de överhuvud taget existerar, varför de tillverkar de produkter eller tjänster de gör och varför någon ska köpa dessa? Och det är detta varför som är nyckeln till framgång, enligt Sinek. Framgångsrika företag har nämligen fullständig koll på varför de finns till, de lever också varje dag upp till sitt varför och är bra på att kommunicera detta varför till kunder och allmänhet. På så sätt skapar de lojala kunder som återkommer gång efter gång.

Så Simon Sineks slutsats till alla som vill nå framgång blir alltså – börja med att hitta ditt varför (Start with why, som boktiteln säger). Sedan, när du hittat ditt varför, är det dags att fundera på vad du ska göra och hur det ska gå till. ”People don´t buy what you do, they buy why you do it”, är ett mantra som Sinek upprepar och hänvisar till att vi oftast fattar köpbeslut med våra känslor och inte enbart med vårt förnuft.

Även om Simon Sinek nu närmast är att betrakta som en guru inom sälj- och marknadsföringskretsar saknas det inte kritik mot hans teser. Kritiken går bland annat ut på att det i praktiken inte är så enkelt som Sinek påstår, många företag har lagt ner massor av tid och pengar på att hitta sitt varför bara för att upptäcka att ingenting förändrades. Och även om ett företag tycker sig ha lyckats komma på detta fantastiska varför är det svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att på ett effektivt sätt kommunicera detta till omvärlden. Kunderna tycks ändå bara bry sig om produktens eller tjänsten nytta, kvalitet och prisvärdhet… Suck!

Men det finns trots allt något tänkvärt med Sineks idéer, i alla fall om vi ser det ur ett ledarskapsperspektiv med sikte på framtiden. Det finns nämligen anledning att tro att nya generationer tänker lite annorlunda än vi som har några år på nacken, både när det gäller hur de ser på sina kommande arbeten och som konsumenter.

Dagens unga, de som är födda från mitten av 1990-talet till mitten på 2000-talet, och alltså snart kommer att bli en stor och viktig del av arbetskraften, har i flera undersökningar visat sig ha andra krav och värderingar än tidigare generationer. Ett exempel är en undersökning som gjordes för ett knappt år sedan av Sveriges Kommuner och Landsting. Den visar vad vad som utmärker 15–24-åringar:

• De förväntar sig att bli bekräftade, sedda och uppskattade när de så småningom ger sig ut i arbetslivet.
• De värdesätter ett flexibelt arbetsliv där de kan påverka sina arbetstider och även ha en bra balans mellan arbete och fritid.
• De tycker att trevliga kollegor, intressanta arbetsuppgifter samt bra och engagerade chefer är viktigare än hög lön.
• De vill hjälpa andra genom sitt arbete och de vill att den arbetsgivare de ska jobba för ska bidra till att skapa samhällsnytta.
• De är mer samhällsintresserade än tidigare generationer, men nu handlar det mer om att engagera sig i viktiga sakfrågor än politiska partier.
• De tycker att miljö- och klimatfrågor är mycket viktiga och att de därför vill förändra människors vanor till att äta mer vegetariskt, handla mer på second hand och köpa mer ekologiskt. Bland annat.
• Medvetenheten och samhällsintresset är också viktiga drivkrafter som de unga tar med sig när de väljer utbildning och senare arbetsgivare.
• Lägg därtill att det även finns en hel del ur äldre generationer som börjar förstå att hållbarhet och miljötänk är viktiga frågor och att den gruppen sakta men säkert ökar.

Morgondagens företag och ledare har alltså att förhålla sig till ovanstående förändringar. Och det intressanta är att dessa unga människor inte bara ska bli företagens nya medarbetare – utan också deras konsumenter. Och de kommer tack vare sin medvetenhet och sitt samhällsintresse med stor säkerhet att fråga sig: Varför ska jag jobba på just det här företaget? Varför ska jag köpa just den här produkten?

Det kanske är så att Simon Sineks både hyllade och kritiserade modell om att hitta sitt varför till slut kokar ner till två saker alla ledare redan borde känna igen – nämligen passion och vision!

Passionen är ditt första varför. Den är din drivkraft, din eld. Den smittar av sig på andra och får dem att växa, ta större ansvar, må bättre. Passionen utmanar, förändrar och vill. Den är din bästa vän och din ledstjärna. Den ger aldrig upp.

Visionen är ditt andra varför. Den pekar ut riktningen, den visar vägen. Visionen inspirerar, motiverar, gör allt tydligt – dit ska vi. Den sätter igång fantasin, den hittar nya mål. Den säger längre, bättre, framåt. Visionen är ouppnåelig, fast bara nästan.

Lägger man ihop passion och vision kommer man förmodligen så nära sitt varför man kan komma. Och om passionen och visionen omfamnas av alla på företaget samt även gillas av kunderna, och gärna en stor del av allmänheten, borde man väl i alla fall ha hittat bra förutsättningar för framgång.

(Sedan behövs det givetvis att de produkter man säljer är något som folk vill ha och är beredda att betala för, håller bra  kvalitet och är producerade på ett miljömässigt, hållbart och etiskt sätt.)

Vii tror alltså att morgondagens ledare kommer att behöva en stor portion passion och dessutom lyfta blicken och våga hitta nya lösningar (läs: vara visionärer) för att lyckas. Det finns onekligen en hel del problem att ta itu med i vår värld.

Fast — varför vänta till i morgon…?

• Nya Ledarskapet har ett brett spektrum av utbildningar inom ledarskap. Du kan välja mellan individuella program, program för grupper eller för hela organisationer. Är du speciellt intresserad av hur ditt företag kan förbättra sitt visionsarbete kan du läsa mer om det här.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.