Tar det emot att ge feedback? Här är förklaringen!

Feedback

Brukar du känna lite olust när det är dags att ge dina medarbetare feedback? Då är du sannerligen inte ensam, visar ny forskning…

Många olika undersökningar har gång på gång slagit fast samma saker:

• Feedback är livsviktig för att öka både prestationer och engagemang på våra arbetsplatser.

• Ändå lyser den ofta med sin frånvaro – en klar majoritet av medarbetarna vill ha mer feedback, mycket mer.

Detta låter onekligen som en logisk kullerbytta, att vi vet vad som ska göras men ändå inte gör det. Enligt en ny undersökning, publicerad av Americas Psychological Association, tror sig forskarna ha hittat i alla fall ett svar på den gåtan.

Närmare två tusen deltagare engagerades i fem olika experiment som alla hade det gemensamt att ta reda på deltagarnas inställning till att ta emot feedback samt att ge feedback. Bland annat fick deltagarna frågor som ”Skulle du uppskatta att någon påpekade ett stavfel i din text?” respektive ”Skulle du påpeka ett stavfel i någon annans text?”. Till forskarnas stora förvåning var det betydligt fler som sa sig vilja ha feedback än de som var beredda att ge den.

LÄS MER: Ett gott råd – använd inte feedback i den här situationen…

I ett annat experiment parades deltagare som kände varandra ihop två och två. Den ena fick skriva och framföra ett kort tal och den andra vara den som kom med feedback. Under arbetets gång tog forskarna reda på vad deltagarna tyckte om de olika rollerna. Även här fann de en klar skillnad –  de som fick feedback uppskattade den mycket mer än vad feedback-givarna trodde.

Flera liknande experiment gjordes, alla med ungefär samma resultat. Forskarna kallar fenomenet för ”the feedback gap”, vilket kort kan förklaras med att den som ska ge feedback oroar sig för hur den ska tas emot och därför tvekar eller helt undviker feedback. Detta samtidigt som den som ska få feedback oftast uppskattar den mycket och vill ha mer.

Resultatet kan bara bli ett: mindre feedback än önskvärt. Så forskarnas råd blir att när du har möjlighet att ge feedback, gör det!

Nu ska det påpekas att undersökningen är gjord i lab-miljö och alltså är i en fiktiv situation. I verkliga livet, till exempel på en arbetsplats, är förutsättningarna givetvis andra. Bland annat kan maktförhållandet mellan chef och medarbetare vara mycket annorlunda än mellan två vänner, som i ett av exemplen ovan.

Inte heller ska man tolka forskningsresultatet som att det nu är fritt fram att kommentera sina arbetskamraters fel och tillkortakommanden så fort man ser dem. Den som ständigt påpekar andras brister blir snabbt rätt så impopulär.

Men nog verkar det troligt att forskarnas slutsats – att det finns ett feedback-tomrum att fylla – är något att ta på allvar. Dock är det är med feedback som med all annan kommunikation människor emellan. Den ska komma vid rätt tillfälle, i rätt mängd och framföras på rätt sätt.

En god början kan vara att först ställa sig frågan: Är det ok om jag ger dig lite feedback på ditt arbete?
Nu väntar vi med spänning på feedback på det här inlägget…

VILL DU BLI EN ÄNNU BÄTTRE LEDARE?: I vårt program Leda Genom Andra kan du utveckla ditt ledarskap – bland annat genom att använda dig av feedback på ett effektivt sätt.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.