Flygplan 

Om du kan leda dig själv kan du också leda andra

Nya Ledarskapet har inneburit flera viktiga förändringar för mig som chef: Jag har blivit modigare och mer handlingskraftig och fattar bättre beslut. Dessutom har jag nu ännu roligare på jobbet.

Marlene Bernfalk Karlsson, ekonomichef Gnesta Kommun

 

 

Nya Ledarskapet bygger på att du har ett självständigt ansvar för att utveckla både dig själv och det företag du arbetar för. Som chef, ledare och medarbetare krävs det att du ska vara effektiv och skapa resultat, ofta i en stressig och konkurrensutsatt miljö. Men alla är vi olika, med olika förutsättningar, styrkor och svagheter. Du tränar dig i att hitta din väg till framgång – vad just du är bra på och tycker är roligt men också vad du behöver utveckla, förändra, förbättra… Och samtidigt må bra.

En av de stora fördelarna med Nya Ledarskapets program är att det integreras med ditt arbete från första mötet och följer dig varje dag genom hela träningsperioden, cirka sex till åtta månader. Detta säkerställer att de förbättringar du gör även kommer att bli varaktiga.

Man kan jämföra Nya Ledarskapet med vanlig idrottsträning – om du tränar varje dag under ett drygt halvår kan du förmodligen inte undgå att utvecklas och bli bättre. Och sannolikheten är stor att förbättringarna blir kvar under lång tid.

Nya Ledarskapets program är utformat som ett ramverk och kan användas på alla områden där du känner att du, din avdelning eller ditt företag vill utvecklas. I grundprogrammet fokuserar du på alla delarna i ditt personliga ledarskap:

  • Fokus: Personligt ledarskap. Här handlar det om hur du ska kunna bidra till ditt företags bästa – samtidigt som du själv ska känna att du utvecklas. Vi arbetar efter mottot: Om du kan leda dig själv kan du också leda andra. LÄS MER

Men du kan också välja att lägga tyngdpunkten på ett eller flera områden av programmet. Här är de vanligaste tillämpningarna:

  • Fokus: Förändring. Ibland går det inte som man vill. Något måste förändras och det kan vara jobbigt men också nödvändigt. Nya Ledarskapet kan användas som ett förändringsprogram om man vill hitta nya lösningar. LÄS MER
  • Fokus: Grupputveckling. Vi jobbar med grupper på två plan – det gemensamma och det individuella. För att en grupp ska kunna uppnå de önskade målen och resultaten måste varje medlem i gruppen också få möjlighet att utvecklas. LÄS MER

  • Fokus: Säljutveckling. Att utvecklas professionellt som säljare kräver inte bara motivation och energi, du måste dessutom vara målfokuserad och ha en stark drivkraft att göra nya affärer samt träffa nya kunder. LÄS MER

  • Fokus: Må bra. Den största vinsten ett företag kan göra är att få deras medarbetare att må bra. All forskning visar att den som mår bra och trivs också gör ett bättre jobb och bidrar långsiktigt till ett företags framgång. LÄS MER

Här är materialet
du jobbar med

 3909793_orig
Teori – för att
läsa och reflektera

Ett studiematerial med tolv separata kapitel så att det ska vara enkelt att alltid ha med sig de kapitel du just jobbar med.

Ljudbok – för
bekvämt lyssnande

Med materialet följer också en ljudbok, där samtliga kapitel finns inlästa. Ljudboken är inläst på Norstedts Studio av Annica Smedius som inläsare.

Utvärderingar –
för din analys

Med hjälp av utvärderingar kartlägger du hur ditt liv ser ut just nu. Utvärderingarna fungerar som en guide när du sedan beslutar dig för vilka delar av ditt liv du vill arbeta med.

Övningar –
för din träning

Anpassade övningar som hjälper dig att få insikt genom praktisk handling parallellt med teorin.

Verktyg – för
att nå dina mål

Ett antal mallar och konkreta sätt att arbeta med dig själv som kommer att bli en del av din vardag i ditt nya ledarskap för att nå dina mål.

Ledarutvecklaren –
ditt bollplank och
din inspiratör

Du jobbar alltid med din egen coach. Tillsammans med coachen tar du reda på var du står idag, vilka möjligheter du har och vilka mål du vill nå. Din coach fungerar som guide, inspiratör, bollplank och ibland provokatör.

Men mest av allt…

…handlar Nya Ledarskapet om en mycket intressant och viktig person som du ska lära känna: Dig själv!

Lite praktiskt
om programmet

• Personlig intervju med varje deltagare.
• Startmöte, där programmet översiktligt presenteras och träningen startar.
• Vanligtvis sju individuella möten med din ledarutvecklare om ni inte kommer överens om annat. Mötena sker med ungefär tre veckors mellanrum.
• Varje möte tar cirka 1,5 tim.
• Eget arbete mellan varje möte, cirka 1-2 timmar per vecka.
• Mötena sker normalt på din arbetsplats.
• Träningen pågår under cirka ett halvår.
• Allt material ingår.

Vill du att vi kontaktar dig
Vill du att vi kontaktar dig?
Skriv in dina uppgifter här nedan så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt!