Anders Börjesson

Jag vet att du sitter inne med svaren på dina frågor, det är bara det att du behöver vissa nycklar för att komma vidare. Välkommen till din egna framtid!

Kontakt:
070 926 13 02

E-mail:
[email protected]

Min LinkedIn-profil

Besöksadress:
Luntmakargatan 26, 6tr
111 37 Stockholm

”Du är vinnare”

Att gå från vad till hur är många chefers frågeställning. Det är där jag kommer in. Efter att ha coachat mer än 1500 chefer och med över 20 år som konsult och utvecklare av individer och organisationer har jag, i ledarskap och sälj, stött på många av de frågor som gjort att människor har svårt att ta sig vidare. Med mer än tio år i chefsbefattningar har jag också egna erfarenheter av att vara chef och ledare. Erfarenheter som gör att det är lätt att relatera till verkligheten, för det är den vi lever i.

Jag vet att du sitter inne med svaren på dina frågor, det är bara det att du behöver vissa nycklar för att komma vidare. I den utvecklingsresan kommer du se hur du kan utvecklas i ditt arbete, som chef samt i det privata – du tar ett helhetsgrepp över ditt ”självledarskap”.

Välkommen till din egna framtid!

Utbildning:
Certifierad SL II handledare. Förändringens fyra rum, Klas Janssen. ULL, Försvarshögskolan. DISC, Ensize. Stockholms Universitet, samhällsplanerare.

Tidigare karriär:
Bank och finansbakgrund. Utbildningsansvarig för Götabankens grundutbildning. Kontorschef och chef för privatsidan på banken. Affärskonsult med inriktning mot försäljning och ledarskap i närmare 20 år.

På fritiden:
Gillar naturen och gärna då på Gotland. Rekreation i största allmänhet.

Läser:
Gärna dokumentärer och historia. Just nu handlar boken om överlevande fångar från Alcatraz.

Är jag bra på:
Leda och driva processer.

Är jag mindre bra på:
Tålamod.

Favoritresa:
Södra Europa där mat och kultur kan kombineras.