Maria Hemmingsson

Maria Hemmingsson

Jag drivs av att bidra till att chefer, ledare och medarbetare blir sitt bästa jag på jobbet. Hos Nya Ledarskapet har vi verktygen och processerna för att det ska hända.

Kontakt:
0736-888 513

E-mail:
[email protected]

Min LinkedIn-profil

Besöksadress:
Luntmakargatan 26 6trp
113 37 Stockholm

”Det är människor som gör skillnaden i alla organisationer”

Jag har en lång bakgrund som ledare i medie- och kommunikationsbranschen, en värld som präglats av högt arbetstempo och en enorm förändringstakt.

Genom åren, och i arbetet med en mängd olika företag i olika branscher, har jag kunnat se hur människors inställning och engagemang påverkar de resultat som uppnås, samt hur viktigt ledarskapet är.

Min övertygelse är att det finns en mycket stark koppling mellan människors inställning och egna driv och de faktiska affärsresultat som uppnås. Och att en nyckel till framgång är att ge chefer och andra nyckelpersoner rätt förutsättningar för att kunna utvecklas, prestera på topp och samtidigt må bra. Därför att det ger resultat i hela organisationen.

Chefer och ledare har idag en svårare roll än kanske någonsin tidigare, att navigera i en snabbt föränderlig värld. Ett stort ansvar där det ställs höga krav på att kunna leda sig själv och att få med sig sin organisation för att nå verksamhetsmålen.

Jag inspireras av att vara med på de utvecklingsresor chefer och ledare gör när de får möjlighet att reflektera över sin roll och sitt ledarskap, utforska nya strategier, våga testa nytt och hitta nya, framgångsrika vägar att nå sina mål.

Min övertygelse om hur mycket företag och organisationer har att vinna på att skapa rätt förutsättningar för människor att nå sin fulla potential är starkare än någonsin. Hos Nya Ledarskapet har vi verktygen och processerna som bevisligen fungerar för att skapa förändring som gör skillnad, både på kort och lång sikt. Och vi vet att det ger resultat både för individen, gruppen och organisationen som helhet.

Tidigare karriär:
Min bakgrund är i medie- och kommunikationsbranschen där jag under 25 år arbetat som chef, teamledare och rådgivare åt företag inom bland annat detaljhandel, bank- och finans, resor, hygien- och kosmetik, läkemedel, bostadsutveckling och studieförbund.

Jag växlade in på spåret som team- och ledarutvecklare efter coachutbildning, utifrån egna erfarenheter av ledarskap och driven av mitt intresse av att utveckla potentialen hos chefer, ledare, medarbetare och team. Jag har arbetat i egen regi med utveckling av chefer och andra nyckelpersoner och ledningsgrupper innan jag klev ombord på Nya Ledarskapet.

Utbildning:
Jag är certifierad coach (ACC), ledarskapscoach och gruppcoach enligt ICF (International Coach Federation). Har gått flera utbildningar och kurser i ledarskap samt inom bl a kommunikation, media och försäljning. I grunden är jag civilekonom med kommunikations-/marknadsföringsinriktning från Uppsala och Stockholms universitet.

På fritiden:
När jag är ledig umgås jag helst med familj och vänner. Konsumerar en hel del medier och läser böcker när jag hinner. Uppskattar att sedan diskutera böckerna i bokklubben sedan tjugofem år – alltid pocket och alltid över en trevlig middag. Älskar att besöka nya platser, gärna med ett par joggingskor på fötterna.