Niclas Lundberg

Niclas Lundberg

Med fokus på det humana utvecklar jag dig som ledare och person.

Kontakt:
0723-58 40 40

E-mail:
[email protected]

Min LinkedIn-profil

Besöksadress:
Västerås

”Arbeta med dina mål, öppna upp dialogen och prioritera din tid”

Under mina år som ledare från olika verksamheter, bl a IT & Telekom är min erfarenhet att medarbetare och chefer behöver löpande coaching och feedback. Att lära känna sig själva i sitt eget självledarskap, för att prestera bättre.

Ger du dig själv löpande feedback?

Som ledarutvecklare hjälper och utvecklar jag dig i att fokusera på det du vill prioritera, hitta nya vinklingar, mål och möjligheter på vägen framåt. I en kombination av att läsa, lyssna, reflektera och även träna praktiskt över tid. Med syfte att lyckas med de områden du arbetar med tillsammans med oss.

Utbildning:
Diplomerad Marknadsekonom från IHM, Licensierad Ledarutvecklare Nya Ledarskapet, Solution Sellings alla steg. Project Management PLP, diverse sälj och ledarutbildningar via tidigare arbetsgivare.

Tidigare karriär & erfarenhet:
Lång erfarenhet från IT, Telekom & Säkerhetssektorn, arbetat som Försäljningschef och Regionchef i olika bolag, drivit sälj och utveckling på skandinavisk och nordisk nivå, arbetat med strategi, organisation och utveckling på företagsövergripande nivå. Drivit eget bolag med fokus på ledarutveckling, interimsuppdrag inom ledarskap.

Gillar:
Att ta liften upp på toppen av skidbacken och sedan åka ner i full fart

Beundrar:
Öppenhet och förmågan att lyssna

Intressen:
Skidor, familjen, vänner, golf, matlagning

Reser gärna till:
Spanien

Är jag bra på:
Utveckla individer och skapa resultat

Är jag mindre bra på:
Att ligga still på en strand

Okänd talang:
Jonglera

Tycker jag är viktigt:
Utgå från individen, det humana, ha fokus på din plan och dina mål