Svante Ingemarsson

Svante Ingemarsson

Efter många år som chef och ledare vet jag att det är förmågan att leda sig själv – det personliga ledarskapet – som är grunden i allt ledarskap.

Kontakt:
0708-329 329

E-mail:
[email protected]

”Allt börjar när du börjar”

För några år sedan satte jag mig ner och skrev en första version av Nya Ledarskapet. Mest därför att det inte fanns något riktigt bra svenskt coachmaterial. Men också för att ledarcoaching har kommit att bli något av en livsstil för mig – ett förhållningssätt till att stödja andra människor att finna sina egna och unika vägar framåt mot sitt eget mästerskap.

Efter många år som chef och ledare vet jag att det är förmågan att leda sig själv – det personliga ledarskapet – som är grunden i allt ledarskap. Under mina nu drygt femton år som ledarutvecklare har jag coachat mer än 200 personer vid mer än 2000 coachingtillfällen. Bland kunderna finns företagsledare, chefer inom både privat och offentlig sektor, forskare, projektledare och specialister på olika nivåer och inom olika ämnesområden, men också privatpersoner med eget intresse av personlig utveckling och av att ”komma vidare”.

När jag inte jobbar med egna kunder och blivande NL-coacher arbetar jag med att utveckla NL-materialet ytterligare. Det sistnämnda gör jag helst på en ”öde ö” i Ålands skärgård där jag håller till sedan många år tillbaka. Då blir det en kombination av att i lagom takt också arbeta praktiskt – jobba med motorsågen, hugga ved, snickra, måla, fiska för husbehov. Men även själen får sitt – tid att läsa, lyssna på musik, följa och leva med naturens och årstidernas skiftningar i skärgården.

Utbildning:
Fil.kand. med psykologi, pedagogik, sociologi och företagsekonomi.

Tidigare karriär:
Konsult vid PA-rådet, personalintendent Oxelösunds Järnverk, organisationsdirektör på Statskontoret, departementsråd på Finansdepartementet, länsråd i Blekinge, projektledning och projektutvärdering inom EU-kommissionen. Styrelsearbete inom akademi och näringslivet.